FYSIOTERAPEUT

Bachelor i fysioterapi fra VIA University College Aarhus, 2019. Har stor erfaring med Natural Movement – bevægelse og mobiliserings terapi. Er selv aktiv inden for akrobatikkens verden. Har siden afsluttet eksamen arbejdet i Efterskole regi, med skadesforebyggende træning og behandling – er dermed vant til at arbejde med unge mennesker.


Louise har erfaring med:
•    Diagnosticering, behandling og genoptræning.
•    Sportsrelaterede skader, både som udøver og fysioterapeut.
•    Natural Movement – træning og mobilitet.
•    Mindfulness
•    Stress håndtering i performance situationer
•    Acro yoga.
•    Underviser i motorisk læring, anatomisk og fysiologisk skadesforebyggelse.