Telefontid 8:00-15:00. 

Efter kl. 15 aflyttes beskeder først dagen efter. 
Mange patienter har brug for en tid hurtigst muligt, derfor er det vigtigt – at du melder afbud inden kl. 8 samme dag. Ved udeblivelse faktureres 295,- 

Du er altid velkommen til at sende os en mail info@fysio-sport.dk, en sms eller indtale en besked på telefonsvareren.
Så vil vi kontakte jer – så snart vi har mulighed for det! 
På forhånd tak for din forståelse.
 

Du finder os her:
KLINIK
Ørnstrup Møllevej 33, 8781 Stenderup
Tlf: 53 50 29 19 
E-mail: info@fysio-sport.dk 
CVR: 31536804 


PÅ BGI AKADEMIET
Indgang fra parkeringspladsen nord for skolen, kør ind af Gramvej langs skolen – drej til venstre efter busstopskiltet – følg grusvejen og hold til højre – fortsæt til parkering langs hallerne på venstre side. Døren er længst til venstre langs stien. 
 

Sygesikringen Danmark

Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, kan du få tilskud uanset om du har lægehenvisning eller ej. 
Ønsker du at gøre brug af din forsikring skal du kontakte forsikringsselskabet og anmelde din skade eller dit behandlingsbehov, inden opstart af din behandling. 


Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber og afregner automatisk med dem, i nogle tilfælde dækker de hele behandlingen - andre gange delvis og du har delvis egen betaling 
Vi samarbejder med en lang række forsikringsselskaber, heriblandt: 
  
•    Dansk Sundhedssikring 
•    PFA Pension 
•    Mølholm Forsikring 
•    Og mange flere andre… 
 

GDPR Journalføring

Dine helbredsmæssige oplysninger bliver gemt til brug i journalføringen for at kunne få et dækkende billede af dit problem dette jf autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen.

 
Vi kan desuden modtage oplysninger fra andre sundhedspersoner bl.a. din læge ang. din problematik jf. sundhedsloven. Journaloplysninger opbevares i 5 år efter det sidste journalnotat jf. journalbekendtgørelsen. 
 

Afregningsoplysninger

Vi registrerer også oplysninger til afregningsformål hvilket følger databeskyttelsesforordningens og persondatalovens oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. 
 

Tavshedspligt 

Vi har tavshedspligt omkring din problematik og andre følsomme forhold, men kan efter behov udveksle oplysninger internt blandt vores behandlere. Vi må kun videregive oplysninger med dit samtykke medmindre der er helbredstruende problematikker.

Hvis eks forsikringsselskaber er impliceret i en sag omkring dig kan vi videregive oplysninger betalingsmæssigt mens udlevering af oplysninger fra din journal kræver samtykke fra din side.
 

Klage/uenighed

Du kan altid få lov til at se din journal, og kan få lov at lave en tilføjelse i den, men vi må ikke ændre i den jf. autorisationsloven.

Hvis du har en klage kan den, hvis det er ang. vores databehandling, indgives til Datatilsynet. Styrelsen for patientsikkerhed holder tilsyn med reglerne i Sundhedsloven.